วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่ถือกันว่าเป็น "นักวิทยาศาสตร์"

ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่ถือกันว่าเป็น "นักวิทยาศาสตร์" มีดังนี้

นักดาราศาสตร์
นักชีววิทยา (นักพฤกษศาสตร์ นักสัตววิทยา นักกีฏวิทยา(ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์แมลง) นักวิทยาสัตว์เลื้อยคลาน นักมีนวิทยา นักกิมิวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์จำพวกผีเสื้อ นักปักษิณวิทยา และ นักวิทยาไวรัส)
นักเคมี
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
นักรุกขวิทยา (Dendrologist)
นักนิเวศวิทยา (นักอุทกวิทยา นักชลธารวิทยา
นักเศรษฐศาสตร์
นักธรณีวิทยา นักวิทยาแผ่นดินไหว นักวิทยาแร่
นักจลนสรีรศาสตร์(?) Kinesiologist
นักคณิตศาสตร์(ดูข้อสังเกตข้างบน)
นักฟิสิกส์
นักวิทยากระแส (Rheologist)
นักพิษวิทยา
ขอบคุณข้อมูลจาก :พิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จำเป็นมั้ยที่จะต้องมีนักวิทยาศาสตร์